صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری بهمن کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 14,836,132,538
ضامن نقد شوندگی دوم: ندارد
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: جواد رادفر , ,سحر برقرار جهرمی ,نفیسه آقامیری 3,807
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 46,193 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,937,054
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/01/30 سهامی بدون ضامن نقد شوندگی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,897,067
تاریخ محاسبه NAV: 1396/02/03 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,897,067
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود